cordless vacuum, eco friendly, portable vacuum, best cordless stick vacuum, best cordless vacuum, cordless vacuum cleaner, robot vacuum, stick vacuum, vabroom, vacuum, vacuum cleaner, walmart vacuum, wet dry vacuum, wet vac, powerforce, best vacuum cleaner, car vacuum, robot vacuum and mop

Algemene voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Alton Industry Limited Group. In de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Alton Industry Limited Group. Alton Industry Limited Group biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn via deze site, aan u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw acceptatie van alle hier vermelde voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u in met de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen en beleidsregels die hierin worden genoemd en/of beschikbaar zijn via hyperlinks. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van een deel van de site, stemt u in met deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet openen of gebruikmaken van enige service. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Elke nieuwe functie of tool die aan de huidige winkel wordt toegevoegd, is ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina raadplegen. We behouden ons het recht voor om op elk moment updates, wijzigingen of vervangingen aan te brengen in een deel van deze Servicevoorwaarden door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen. Door na het plaatsen van eventuele wijzigingen gebruik te blijven maken van de website stemt u in met die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden verklaart u dat u ten minste de meerderjarige leeftijd heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf, of dat u de meerderjarige leeftijd heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf en ons toestemming heeft gegeven om uw minderjarige afhankelijken gebruik te laten maken van deze site.
U mag onze producten niet gebruiken voor enig onwettig of ongeoorloofd doel, noch mag u, bij het gebruik van de Service, enige wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).
U mag geen wormen, virussen of destructieve code verzenden.
Een schending of overtreding van een van de voorwaarden zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service te weigeren aan wie dan ook, om welke reden dan ook, op elk moment.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardinformatie) mogelijk ongecodeerd wordt overgedragen en betrokken kan zijn bij (a) transmissies over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld overgedragen via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of de toegang tot de Service, of enig contact op de website waarmee de service wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
De koppen in deze overeenkomst zijn uitsluitend opgenomen voor uw gemak en zullen de voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die beschikbaar is op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primair, nauwkeuriger, vollediger of actueler bronnen van informatie. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is geheel voor uw eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is per definitie niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om enige informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site bij te houden. SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel daarvan) te wijzigen of stop te zetten zonder kennisgeving.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn onderworpen aan retournering of omruiling volgens ons Retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur op uw computerscherm nauwkeurig is.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht geval per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst dat we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om op elk moment een product stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is nietig waar verboden.
We garanderen niet dat de kwaliteit van enig product, dienst, informatie of ander materiaal dat u heeft gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - JUISTHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om een bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken limieten stellen aan de hoeveelheden die per persoon, per huishouden of per bestelling worden gekocht. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. In geval van een wijziging of annulering van een bestelling zullen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen via het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat is verstrekt op het moment van de bestelling. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons eigen oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u doet in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, tijdig bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen indien nodig.

Voor meer details verwijzen we u graag naar ons Retourbeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarop we geen monitoring, controle of input hebben.
U erkent en stemt ermee in dat we toegang tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" bieden, zonder enige garantie, voorstellingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik van optionele tools die via de site worden aangeboden, is volledig op eigen risico en naar eigen goeddunken, en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop de tools worden geleverd door de relevante externe provider(s).
We kunnen ook in de toekomst nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de introductie van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. SECTIE 8 - LINKS NAAR DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service kunnen materialen van derden bevatten.
Links naar websites van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en wij staan niet in voor en hebben geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen van derden of websites, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schadevergoeding die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden gedaan in verband met websites van derden. Neem de beleidsregels en werkwijzen van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten rechtstreeks aan de derde partij worden gericht.

SECTIE 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld wedstrijddeelnames) of zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, zowel online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'commentaar'), stemt u ermee in dat wij op elk moment, zonder beperking, commentaar dat u ons toestuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en op andere wijze gebruiken in elk medium. Wij zijn niet verplicht (1) om dergelijk commentaar vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor enig commentaar; of (3) om te reageren op enig commentaar.
Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud monitoren, bewerken of verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden schendt.
U stemt ermee in dat uw commentaar geen inbreuk zal maken op enig recht van een derde partij, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw commentaar geen lasterlijk of anderszins onrechtmatig, beledigend of obsceen materiaal zal bevatten, of enige computervirus of andere schadelijke code die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de service of een gerelateerde website kan beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders, of ons of derden op enigerlei wijze misleiden over de oorsprong van enig commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor de commentaren die u plaatst en voor hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig commentaar dat door u of een derde partij is geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren als de informatie in de service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is, zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling heeft geplaatst).
Wij zijn niet verplicht om informatie in de service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele specifieke update- of vernieuwingsdatum die wordt toegepast in de service of op een gerelateerde website, mag worden geïnterpreteerd als een indicatie dat alle informatie in de service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het verboden deze site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen op te roepen of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatsregels, voorschriften, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, smaden, intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of andere schadelijke code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de service of een gerelateerde website, andere websites of het internet kan beïnvloeden; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, te vissen, te farmen, voorwendsels te gebruiken, te spideren, te crawlen of te scrapen; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de service of een gerelateerde website te beëindigen voor schending van een van de verboden gebruiken.

SECTIE 13 - DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, stellen niet voor en geven geen garantie dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder u hiervan op de hoogte te stellen.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de service, of het niet kunnen gebruiken ervan, geheel voor uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die aan u worden geleverd via de service worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, commerciële kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen Alton Industry Limited Group, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, aanspraak of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, verloren winsten, verloren inkomsten, besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of enige producten die zijn verkregen via de service, of voor enige andere vordering die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of omissies in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.

SECTIE 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in om Alton Industry Limited Group en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en onschadelijk te houden van elke claim of vordering, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die zij door verwijzing bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij. SECTIE 15 - DEELBAARHEID

In het geval dat enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijft deze bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn gescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden. Een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze worden beëindigd door u of ons. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u geen gebruik meer wilt maken van onze services, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als naar ons eigen oordeel blijkt dat u niet voldoet, of als we vermoeden dat u niet voldoet aan een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook te allen tijde beëindigen zonder kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen we u de toegang tot onze services (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet worden beschouwd als een afstand van dat recht of die bepaling.
Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site zijn geplaatst of met betrekking tot de service, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).
Enige dubbelzinnigheden bij de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden moeten niet worden uitgelegd ten nadele van de opstellende partij.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van 1031 North Raddant Road Batavia Illinois US 60510.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt op elk moment de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden bekijken op deze pagina.
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om een ​​gedeelte van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, houdt in dat u die wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Gebruiksvoorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd via info@altonindustries.com.

Alle vermogensclassificaties worden vermeld als Piekvermogen en zijn onderhevig aan de eigen benchmarks en evaluatie van Alton.